XED002 - ZUGFeRD

Faktúry vyhovujúce ZUGFeRD by sa mali medzi spoločnosťami a medzi spoločnosťami a verejnou správou vymieňať elektronicky rýchlo, pohodlne a ľahko. Okrem veľkých a stredných spoločností a verejnej správy sú cieľovou skupinou ZUGFeRD aj malé a veľmi malé spoločnosti, ktoré ročne zasielajú málo faktúr alebo rokujú s partnermi, s ktorými nemajú pravidelný obchodný kontakt.

Formát ZUGFeRD výrazne zníži náklady na fakturáciu a poštovné, a zefektívni účtovníctvo pomocou automatického spracovania.

Faktúra ZUGFeRD obsahuje vizuálne znázornenie faktúry pre ľudí ako aj pre strojovo čitateľné štruktúrované údaje. Vizuálna prezentácia faktúry je vo formáte PDF / A-3. Strojovo čitateľné údaje vo formáte XML sú pripojené k PDF / A-3 ako príloha. PDF teda slúži ako balík pre vizuálnu reprezentáciu a pre XML údaje.

Ponúkame vhodné riešenia na generovanie, čítanie a spracovanie elektronických faktúr so štandardom ZUGFeRD.
  • All
  • EDI
  • FI
  • LE
  • LO
  • PP
  • SD
load more hold SHIFT key to load all load all

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko