XPP002 - Určovanie typu výrobnej zákazky

V štandardnom systéme sa typ výrobnej zákazky určuje buď prostredníctvom priradenia závodu (profil riadenia výroby) alebo prostredníctvom plánovacej skupiny. S našou flexibilnou logikou môžete určiť typ výrobnej zákazky na základe komplexných kritérií. Napríklad sa typ výrobnej zákazky môže líšiť v závislosti od novej výroby alebo opravy. To znamená, že rôzne zoznamy dielov, pracovné plány a ďalšie kmeňové dáta možno použiť ako kritérium.
  • All
  • EDI
  • FI
  • LE
  • LO
  • PP
  • SD
load more hold SHIFT key to load all load all

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko