Kariéra

Hľadáme IT konzultantov s pozitívnym prístupom, ochotou a chuťou sa učiť. Predchádzajúce znalosti systémov SAP alebo EDI sú výhodou, ale nie absolútnou nevyhnutnosťou, pokiaľ máte hore uvedené vlastnosti.

Naše kariérne motto je: rovnostársky, udržateľne a inovatívne.

Rovnostárnosť sa ukazuje v tom, že do rozhodovacieho procesu spoločnosti zapájame zamestnancov. Podporujeme výmenu poznatkov medzi zamestnancami a ponúkame transparentné a rovnaké odmeňovanie, ako aj podiel na ziskoch spoločnosti. Trvalo udržateľne je naše druhé motto a myslíme to v kontexte životného prostredia a človeka. Inovácia je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Našimi seminármi podporujeme inovácie a časť nášho pracovného času pravidelne využívame na ďalšie školenie a ďalší rozvoj nášho portfólia.

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko