EDI

Kto to nepozná? Nepríjemné kancelárske úlohy, ktoré sa opakujú znova a znova, vás a vašich kolegov stoja veľa drahocenného času. Nebolo by úžasné, keby sa veľa z toho zautomatizovalo a zamestnanci by sa mohli sústrediť na dôležitejšie činnosti? Niečo pre vás máme!

Elektronická výmena dát, skrátene EDI, sa realizuje pomocou medzinárodného štandardu EDIFACT. Vďaka EDI je možné bezpečne vymieňať obchodné dokumenty medzi niekoľkými spoločnosťami. To platí pre komunikáciu s verejnými orgánmi, ako aj so súkromnými spoločnosťami, akými sú dodávatelia, zákazníci alebo banky. Ponúkame vám najlepšiu možnú podporu pri nastavovaní a realizácii nových rozhraní pre vašich obchodných partnerov a radi vám poskytneme podporu pri poruche.

XulT Prehľad výrobkov EDI

  • 1

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko