Naše hodnoty

Naše zásady sú spravodlivosť, transparentnosť a rovnosť. Tieto princípy aktívne a nepretržite začleňujeme do našej práce.

Spravodlivosť: Triky a podvádzanie nie sú súčasťou našej obchodnej činnosti. Dodržiavame dohodnuté pravidlá a chceme vytvoriť spravodlivé a slušné prostredie. Transparentnosť: Pre komunikáciu v rámci spoločnosti XulT GmbH je charakteristická transparentnosť. Samozrejme, pre našich zákazníkov zaručujeme dodržiavanie dohody o mlčanlivosti. Udržujeme obchodné tajomstvá v bezpečí. Transparentnosť sa týka komunikácie medzi konzultantmi spoločnosti XulT GmbH. Rovnosť: Nezáleží nám na tom, aké náboženstvo, farbu pleti, politický postoj alebo pohlavie si niekto so sebou prinesie.

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko