História XulT

Spoločnosť XulT bola založená jej vlastníkom v roku 2000 pod menom xhuber. Hneď od začiatku sme sa zameriavali na poradenstvo v prostredí SAP a dokázali sme úspešne implementovať množstvo projektov. Expanzia sa však začala až v roku 2014. To viedlo k tomu, že sme sa v roku 2016 vzdali názvu xhuber GmbH a v súčasnosti pôsobíme pod menom XulT GmbH.

Názov XulT je zložený zo skratiek odvodených od slov xhuber, IT a Consulting. Okrem pôvodného sídla v Linzi sme v roku 2017 otvorili kanceláriu vo Viedni.

IT poradenstvo je jadrom našej práce. So zameraním na SAP sme sa v roku 2018 zapojili do programu SAP Partneredge. Systémy SAP prevádzkujeme interne od roku 2018 a môžeme zákazníkom odovzdávať know-how v našich demo systémoch.

V roku 2019 pracovalo v spoločnosti SAP consulting 10 zamestnancov a stále hľadáme členov, ktorí sú ochotní a schopní sa učiť.

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko