Transparentnosť

Čítať viac

Transparentnosť

Komunikácia v rámci spoločnosti XulT GmbH sa vyznačuje transparentnosťou. Samozrejme, pre našich zákazníkov zaručujeme dodržiavanie dohody o mlčanlivosti. Udržujeme obchodné tajomstvá v bezpečí. Transparentnosť sa týka komunikácie medzi konzultantmi spoločnosti XulT GmbH.

Udržateľnosť

Čítať viac

Udržateľnosť

Naše obchodné aktivity sú zamerané na udržateľnosť. Nehľadáme rýchly úspech, preto sú naše obchodné praktiky zamerané na dlhodobé partnerstvá. So súčasnými obchodnými partnermi spolupracujeme už desaťročia

Flexibilita

Čítať viac

Flexibilita

Žijeme v dobe, v ktorej sú zmeny súčasťou každodenného života. Vlastným prístupom flexibility reagujeme na tieto zmeny pozitívne.

Medzinárodnosť

Čítať viac

Medzinárodnosť

Náš tím tvoria ľudia zo 6 rôznych krajín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Rakúsko, Francúzsko). Táto rozmanitosť znamená, že pri medzinárodných aktivitách pravidelne používame 8 rôznych jazykov.

Naše skúsenosti s EDI

EDIFact je medzinárodný štandard pre elektronickú výmenu obchodných dokumentov. V rámci našich EDI služieb ponúkame know-how pri implementácii a nadväzovaní nových vzťahov s obchodnými partnermi. To platí pre komunikáciu s verejnými orgánmi, ako aj s obchodnými partnermi, ako sú dodávatelia / zákazníci / banky.

Naše odborné znalosti spoločnosti SAP

Ponúkame SAP poradenstvo vo všetkých moduloch ERP (logistika, kontroling, financie, údržba a báza). V priebehu dlhoročného pôsobenia sme nadobudli know-how v oblastiach farmaceutiky, stavebného materiálu, strojárstva a oceliarskeho priemyslu. Dokážeme rozlíšiť oblasti, kde štandardné riešenia nie sú postačujúce a potrebujú vylepšenie. Z tohto dôvodu sme do nášho poradenského portfólia zahrnuli XulT produkty. Produkty XulT sú špeciálne riešenia, ktoré stavajú na štandarde a optimalizujú procesy s rôznymi vylepšeniami.

Prehľad XulT produktov pre SAP

  • 1
  • 2

Nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

O nás

Sme malý, inovatívny tím špecializujúci sa na SAP a EDI poradenstvo


KLM consulting s.r.o., Kodalyova 56, SK, Nitra 94901, Slovensko

XulT GmbH
4030 Linz, Traundorferstraße 10
+43 732 890604
office@xult.at


Naše partnerské miesta
PK services s.r.o., Na Navsi 39, 252 03 Ritka, Česká republika
Bartl Géza tanácsadó., Zrínyi u. 35, Paloznak 8229, Maďarsko